Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

ĐT: 061.3892378
Fax: 061.3892379
Email: diza@diza.vn
Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
WEB GIS DIZA
Số lượt truy cập
Số người đang online
Thông tin chi tiết doanh nghiệp  
  Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam
 Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
Khu Công nghiệp : SÔNG MÂY
 Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD : 472043000125
 Ngày cấp : 03/5/2007
 Vốn đầu tư (USD) : 60.000.000 $
 Quốc gia đầu tư : British Virgin Islands
 Điện thoại : 061-3968793
 Fax : 061-3968645
 Email :
 Website :
Ngành nghề sản xuất
Sản xuất giày và bán thành phẩm giày, gia công nguyên phụ liệu giày, sản xuất khuôn đúc chi tiết trang trí bằng nhựa, sản xuất bảng in lụa.
  Các doanh nghiệp khác cùng nghành nghề
Công ty TNHH Hwaseung Vina
Công ty TNHH High Point Việt Nam
Xí nghiệp Rostaing Technic
Công ty Splendour TNHH
Công ty TNHH Samwoo Việt Nam
Công ty TNHH Đặng Tư Ký
Công ty TNHH Majectis Enterprise
Công ty HH sản xuất giày Đồng Nai Việt Vinh
Công tyTNHH Dona Pacific Việt Nam
Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam
Công ty TNHH Kuo Yuen Việt Nam
Công ty Công nghiệp CP TNHH Pou Sung Việt Nam
Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam
Công ty TNHH SXTM Vĩnh Lợi Phát
Công ty TNHH da thuộc Wei Tai
Công ty TNHH Sun Yad Việt Nam Technology
Công ty TNHH U Best Việt Nam Polymer Industry
Công ty TNHH Armapex
Công ty thuộc da Perrin-Rostaing (Việt Nam)
Công ty TNHH Daewon Chemical Vina
Công ty Thực nghiệp HH Bely
Công ty cổ phần Tae Kwang Vina Industrial
Xí nghiệp Rostaing Việt Nam
Công ty TNHH Shinkwang Việt Nam
Công ty TNHH Tae Kwang MTC Việt Nam
Công ty TNHH Dong Jin Leiports Vina
Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH
Công ty TNHH MTV Perrin Việt Nam