Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

ĐT: 061.3892378
Fax: 061.3892379
Email: diza@diza.vn
Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
WEB GIS DIZA
Số lượt truy cập
Số người đang online
Thông tin về lao động
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và ổn định quan hệ lao động, ANTT – ATGT dịp Tết (07-12-2012)

Nhằm đảm bảo hiệu quả cho công tác quản lý lao động, cập nhật các thông tin, dữ liệu đồng thời chuẩn bị cho các công tác đón Tết Nguyên đán năm 2013, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp tổ chức thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và ổn định quan hệ lao động, ANTT — ATGT dịp Tết năm 2013.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện chế độ báo cáo về lao động năm 2012, gửi về Ban Quản lý trước ngày 05/01/2013. Nội dung các báo cáo bao gồm:

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2012 (Mẫu 1);

- Báo cáo về việc thành lập Công đoàn, Ban ATLĐ & VSLĐ, Hội đồng hòa giải cơ sở, báo cáo việc xây dựng Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy ATLĐ &VSLĐ, Thang bảng lương (Mẫu 2);

- Báo cáo tai nạn lao động năm 2012 (mẫu 3);

- Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động (Mẫu 5);

- Báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2012 (Mẫu 6);

- Đăng ký nhu cầu tuyển, sử dụng lao động nước ngoài năm 2013 (Mẫu 7).

* Một số lưu ý:

- Mẫu báo cáo số 03, mẫu báo cáo số 05 và số 06: các biểu mẫu báo cáo này đã được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật mới được ban hành, cụ thể theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động; Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ và quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 12/2012/TT-BLĐTBXH ngày 21/5/2012 của Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động. Do đó, các doanh nghiệp lưu ý cập nhật lại và thực hiện đúng theo các biểu mẫu hiện hành.

Đối với mẫu báo cáo số 03, các doanh nghiệp cần tham khảo Phụ lục 1 và 2 kèm theo mẫu (là hệ thống các mã ngành, mã đơn vị, mã yếu tố gây chấn thương,…tại các văn bản pháp luật khác nhau, được Ban Quản lý tổng hợp trong 02 phụ lục) để thực hiện báo cáo. Các vụ tai nạn mà người bị tai nạn lao động phải nghỉ việc từ một ngày trở lên đều phải thống kê và báo cáo. Nếu không có tai nạn lao động xảy ra thì cơ sở vẫn thực hiện mẫu và ghi rõ "Không có tai nạn lao động".

- Mẫu số 07: là mẫu mới được ban hành theo quy định tại Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011, nhằm đăng ký với các cơ quan quản lý lao động địa phương kế hoạch sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp vào năm sau (định kỳ hàng năm phải thực hiện trước ngày 15/12). Đây cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và xem xét các thủ tục có liên quan đến lao động nước ngoài.

2. Thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu và ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp:

- Ngày 04/12/2012, Chính phủ ban hành nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (gọi chung là doanh nghiệp). Nghị định này quy định chung mức lương tối thiểu vùng đối với cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ ngày 01/01/2013 dùng để trả công cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp như sau:

* Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (thành phố Biên Hòa và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom).

* Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II (thị xã Long Khánh và các huyện Định Quán, Xuân Lộc).

* Mức 1.800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai).

* Mức 1.650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nói trên. Khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Nghị định 103/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2013. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/1/2013. Nghị định này thay thế Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Do đó, đề nghị các Doanh nghiệp căn cứ Nghị định 103/2012/NĐ-CP để xây dựng kế hoạch, phương thức, điều chỉnh mức lương cho người lao động phù hợp với quy định, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp.

- Thu thập ý kiến, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người lao động; tổ chức đối thoại với Công đoàn và người lao động để giải quyết kịp thời các vướng mắc, mâu thuẫn với người lao động.Tổ chức phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch nghỉ Tết, kế hoạch nâng lương, thưởng Tết và thông báo trước cho người lao động được biết, nhằm hạn chế các tranh chấp lao động dẫn đến đình công thường diễn ra vào trước dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, có báo cáo về Ban Quản lý các KCN trước ngày 30/12/2012 các kế hoạch này.

3. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trước dịp Tết Nguyên đán:

- Kết hợp sử dụng ngày nghỉ phép hàng năm để bố trí, sắp xếp cho người lao động nghỉ rải rác trước Tết, không nên nghỉ dồn vào các ngày cận Tết nhằm đảm bảo phương tiện vận chuyển được phục vụ đầy đủ và tránh xảy ra tình trạng chen lấn, quá tải ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung.

- Tổ chức thông báo và vận động người lao động có nhu cầu về quê đón Tết đến các bến xe, các điểm bán vé, hoặc liên hệ các doanh nghiệp vận tải để mua vé hoặc ký kết hợp đồng vận chuyển để người lao động được đi xe an toàn, tránh bị ép giá và sang khách dọc đường.

Các biểu mẫu báo cáo định kỳ về lao động, Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp và thông tin các điểm bán vé xe Tết được đăng tải tại website: http://www.diza.vn. Trong quá trình thực hiện các quy định có liên quan đến các nội dung đã nêu, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, Doanh nghiệp liên hệ với Phòng Lao động — Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, để được hướng dẫn chi tiết (ĐT: 061-3892307).

Phòng Lao động (Diza)

Các tin đáng chú ý khác
[Trở về]   
MẠO DANH CÁN BỘ THANH TRA CỦA BỘ Y TẾ (22-08-2013)
Chuyển phát kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Đồng Nai (22-08-2013)
Thông báo chương trình đổi mũ bảo hiểm có trợ giá cho công nhân tại các Khu công nghiệp (22-08-2013)
Hướng dẫn thu hồi và trả thẻ BHYT khi người lao động nghỉ việc (22-08-2013)
Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động (08-08-2013)
Từ ngày 01/7/2013, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.150.000 đồng/tháng (07-08-2013)
Nộp sổ Bảo hiểm xã hội về cơ quan bảo hiểm trong trường hợp người lao động không đến nhận sau 12 tháng xác nhận (22-07-2013)
Thông báo triển khai kế hoạch Hội thi tay nghề tỉnh Đồng Nai lần thứ 8 năm 2014 (05-07-2013)
Quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (26-06-2013)
Việt Nam và ILO khai trương dự án hợp tác về hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (07-06-2013)
Hướng dẫn về hợp đồng lao động theo Nghị định của Chính phủ (03-06-2013)
Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định của Chính phủ (03-06-2013)
Danh mục các đơn vị sử dụng lao động không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. (21-05-2013)
Thông báo chương trình tuyển sinh cao học của Trường Đại học Lạc Hồng (21-05-2013)
Điểm mới về thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động (21-05-2013)
Một số điểm mới về Giải quyết tranh chấp lao động của Bộ luật Lao động 2012 (21-05-2013)
Những điểm mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Bộ luật Lao động năm 2012. (21-05-2013)
Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 của Bảo hiểm Xã hội Đồng Nai (21-05-2013)
THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI TẠI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 (17-04-2013)
Thông báo về việc tổ chức các lớp Huấn luyện kỹ thuật an toàn vận hành các thiết bị nghiêm ngặt tại tỉnh Đồng Nai (15-04-2013)
Thông báo thực hiện tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai (08-04-2013)
Thông tư ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (05-04-2013)
Thông báo về việc nhận tờ rời sổ BHXH hàng năm và thông báo kết quả đóng BHXH (02-04-2013)
THÔNG BÁO NHẬN SỔ BHXH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH C&H (CÔNG TY SAMWOO CŨ) (28-03-2013)
Những điểm mới về Hợp đồng lao động và Tiền lương theo Bộ luật Lao động năm 2012 (18-03-2013)
Lễ phát động “Tuần lễ quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ” lần thứ 15 năm 2013 (25-02-2013)
Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện tiền lương tối thiểu theo vùng (17-12-2012)
Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (07-12-2012)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu để trả công cho người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2013 (06-12-2012)
HỘI THẢO THAM VẤN CÁC DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 (03-12-2012)
Phiên chợ công nhân lần thứ VI tổ chức tại KCN Biên Hòa II (14-11-2012)
Nghị định 81/2012/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (13-11-2012)
Phiên chợ công nhân lần thứ VI tổ chức tại huyện Vĩnh Cửu (13-11-2012)
Thực hiện các quy định pháp luật về lao động nước ngoài (03-10-2012)
ĐỒNG NAI THAM DỰ HỘI THI TAY NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2012 TẠI HÀ NỘI VÀ HUẾ (17-08-2012)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN SỔ BHXH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH KWANG SUNG VIỆT NAM (16-08-2012)
MẠO DANH BÁN SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM (10-08-2012)
KẾ HOẠCH NẮM TÌNH HÌNH THƯƠNG LƯỢNG KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ (08-08-2012)
Thông tư hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. (16-07-2012)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN SỔ BHXH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH KING MAY CRAFT (20-06-2012)
Bộ luật lao động sửa đổi đã được thông qua và chính thức áp dụng từ ngày 01/5/2013 (19-06-2012)
Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (07-06-2012)
THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 (01-06-2012)
CHIẾN DỊCH “NHỮNG GIỌT MÁU HỒNG” HÈ NĂM 2012 (22-05-2012)
VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN (27-04-2012)
Đồng Nai tổ chức thành công Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN (29-03-2012)
Phòng Lao động – Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai (23-02-2012)
Lễ phát động “Tuần lễ quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ” lần thứ 14 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (13-02-2012)
Thông tư hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, (06-02-2012)
Thông tư quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (06-02-2012)
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) (27-12-2011)
Chuẩn bị công tác phục vụ xe khách Tết Nhâm Thìn năm 2011 (02-12-2011)
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÁC CÔNG VIỆC CÓ TÍNH THỜI VỤ VÀ GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG (28-11-2011)
Thông tư hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (28-11-2011)
Hướng dẫn doanh nghiệp tuyển dụng người nước ngoài lao động tại Việt Nam (28-11-2011)
Xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp (28-10-2011)
Nghị định 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. (28-10-2011)
Khảo sát tình hình công nhân lao động (12-10-2011)
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh (07-10-2011)
Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện tiền lương tối thiểu theo vùng (28-09-2011)
Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (23-09-2011)
Triển khai Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng (05-09-2011)
Thông báo ngưng phục vụ xe đưa rước công nhân miễn phí tại KCN Biên Hòa II và KCN Amata dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2011 (31-08-2011)
THỰC HIỆN THÁNG AN TOÀN GIAO THÔNG (tháng 9 năm 2011) (31-08-2011)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu để trả công cho người lao động áp dụng từ ngày 01/10/2011 (29-08-2011)
Đối thoại giữa cơ quan Nhà nước với các Doanh nghiệp (08-08-2011)
Cấp lại sổ BHXH cho người lao động do thay đổi nhân thân (08-08-2011)
Thực trạng an toàn vệ sinh lao động và một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp (08-08-2011)
Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. (14-07-2011)
Mạo danh cán bộ Nhà nước để giới thiệu và bán sách (14-07-2011)
DOANH NGHIỆP PHẢI TỰ CHI TRỢ CẤP KHÓ KHĂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU 250.000 ĐỒNG/NGƯỜI (06-07-2011)
Tổ chức “Ngày hội thanh niên công nhân với kiến thức bảo hiểm xã hội” (28-06-2011)
Tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở tại doanh nghiệp (15-04-2011)
Kế hoạch tổ chức kiểm tra, hỗ trợ doanh nghiệp (15-04-2011)
Triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT (18-02-2011)
Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ” lần thứ 13 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (28-01-2011)
Nỗi lo lao động sau Tết (27-01-2011)
Lập một số điểm đón đưa hành khách về quê đón Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 (25-01-2011)
Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Tân Mão - 201 (17-01-2011)
Tổ chức đưa rước công nhân, sinh viên-học sinh về quê đón Tết Nguyên Đán Tân Mão năm 2011 (13-12-2010)
Triển khai Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (15-11-2010)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu để trả công cho người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2011 (05-11-2010)
Tổ chức thực hiện Đề án Đảm bảo an ninh cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (29-10-2010)
Chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở” (08-10-2010)
NGÀY HỘI VIỆC LÀM ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 (29-09-2010)
Công tác khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp. (22-09-2010)
Tọa đàm “ Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển tại doanh nghiệp”. (16-09-2010)
Triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. (14-06-2010)
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình lao động. (02-06-2010)
Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2010/TT-BYT (24-05-2010)
Thực hiện triệt để pháp luật lao động, ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công. (24-05-2010)
Thành lập và hoạt động của Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. (28-04-2010)
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (DIZA) (31-03-2010)
Hội thảo góp ý Bộ luật Lao động (lần thứ 03). (31-03-2010)
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ-PCCN. (19-03-2010)
Triển khai Kế hoạch số 10066/KH-BCĐ ngày 08/12/2009 của Ban Chỉ đạo thực hiện Tuần lễ Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ (TLQG ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 12 năm 2010 trên địa bàn Đồng Nai (20-01-2010)
Thực hiện các quy định pháp luật về chính sách Bảo hiểm xã hội (15-01-2010)
Quy trình giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp (15-01-2010)
Xuất hiện Giấy phép lao động giả tại doanh nghiệp trong các KCN Đồng Nai (14-01-2010)
Quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với các chuyên gia nước ngoài (29-10-2009)
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THÀNH PHỐ CẦN THƠ (29-06-2009)
Quy định mới sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH (04-06-2009)
Chế độ tài chính Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (04-06-2009)
Phát động phong trào thi đua “Xây dựng quan hệ lao động lành mạnh” trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (07-05-2009)
Điều tra lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tình hình thực hiện pháp luật lao động và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong các loại hình doanh nghiệp năm 2009 (01-04-2009)
Hướng dẫn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế (18-03-2009)
Khoản hỗ trợ người lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế (25-02-2009)
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM KHU CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (18-02-2009)
Phát động tuần lễ quốc gia an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (17-02-2009)
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO-CUNG ỨNG LAO ĐỘNG KỸ THUẬT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (03-02-2009)
Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2009 (23-12-2008)
Tham gia Hội chợ việc làm của Đại học Công nghiệp TP. HCM (10-11-2008)
Mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nghị định 111/2008/NĐ-CP (06-11-2008)
Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi: 3 năm xây dựng và phát triển (24-10-2008)
Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm khi thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. (25-09-2008)
Người nước ngoài là người đại diện của tổ chức - phải có Giấy phép lao động (26-08-2008)
Giới thiệu nguồn nhân lực (14-08-2008)
DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM (01-08-2008)
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM KHÔNG PHẢI CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (16-07-2008)
Hướng dẫn tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. (20-06-2008)
Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 (07-05-2008)
Khuyến nghị các giải pháp để xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, bền vững tại Việt Nam. (01-04-2008)
Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp. (01-04-2008)
Tại sao đình công lại diễn ra nhiều và mang tính lây lan? (26-03-2008)
Cần có cách nhìn sâu sắc hơn, bản chất hơn, đúng quy luật hơn đối với quan hệ lao động và đình công (26-03-2008)
Quy định của Chính phủ về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động. (21-02-2008)
Nghị định của Chính phủ về xử lý đình công bất hợp pháp (21-02-2008)
giới thiệu các địa chỉ bán vé xe phục vụ khách Tết Mậu Tý năm 2008. (24-01-2008)
Thông báo mời tham dự Hội nghị triển khai Nghị định 168/2007/NĐ-CP (17-12-2007)
Những biện pháp nhằm hạn chế các tranh chấp lao động. (24-10-2007)
Những bước hành động của người sử dụng Lao động khi có một cuộc đình công xảy ra (24-10-2007)

Thông báo về việc một số đối tượng giả danh CBCC Ban Quản lý các KCN để bán sách cho các doanh nghiệp.

Treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX

Thông báo phân công lĩnh vực và địa ban quản lý của Ban Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai từ ngày 01/01/2010

Thông báo đổi địa chỉ Website
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN SỔ BHXH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH KING MAY CRAFT
Tóm tắt Chỉ thị sô 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Tổ chức khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp và quản lý lao động cho các doanh nghiệp
Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện tiền lương tối thiểu theo vùng
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Thời tiết Biên Hòa, Việt Nam
Thời tiết Hải Phòng, Việt Nam
Thời tiết Hà Nội, Việt Nam
Thời tiết Huế, Việt Nam
Thời tiết Nha Trang, Việt Nam